Tom Carlson Ord & Text

Hörseln
Hörseln. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Karolinska Institutet University Press
Uppdragets art: Redaktion och original. E-boksproduktion
Titel: Hörseln. Det första sinnet
Författare: Konrad S. Konradsson
Genre: Populärvetenskap, medicin
Utgivningsår: 2012
Illustrationer: Karin Lodin
Faktagranskning: Professor Mats Ulfendahl
Omslag: Eva Lena Johansson
Grafisk form: Pangea design
Format: 13,5x21,0 cm
Typsnitt: Minion Pro och Taz
Antal sidor: 123
Papper: 115 g Arctic the Volume
Tryckeri: Fälth & Hässler, Värnamo 2012
ISBN 978-81-85565-27-6 (tryck)
ISBN 978-91-85565-52-8 (e-bok)

« Min portfölj