Tom Carlson Ord & Text

Höger om
Höger om. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Ordfront förlag
Uppdragets art: Redaktion och original.

Titel: Höger om
Författare: Stefan Koch
Genre: Samtidsreportage och debatt
Utgivningsår: 1999
Omslag: Per Werne
Typografi: Crhister Hellmark
Diagram och figurer: Stig Söderlind
Format: 13x21 cm
Typsnitt: Janson Text, Bell Gothic
Antal sidor: 224
Tryck: Fälth & Hässler, Smedjebacken 1999
ISBN 91-7324-667-0

« Min portfölj