Tom Carlson Ord & Text

Harpan och järnet
Harpan och järnet. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Atlantis Bokförlag
Uppdragets art: Redaktion
Titel: Harpan och järnet. Järnbrukens musik under 500 år
Författare: Eva Wernlid och Peo Österholm
Genre: Kulturhistoria. Musik
Utgivningsår: 2015
Omslag och grafisk form: Lukas Möllersten
Format: 20,5x22,5 cm
Typsnitt: Brandon, 1906 French News, Baskerville
Antal sidor: 160
Papper: Arctic Volume White, 130 g
Tryckeri och binderi: Livonia Print, Riga, Lettland 2015
ISBN 978-91-7353-763-6

« Min portfölj