Tom Carlson Ord & Text

Guldsot
Guldsot. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Leopard Förlag och Pocketförlaget
Uppdragets art: Redaktion och original.
Titel: Guldsot. Berättelsen om Röda Korset-bedragaren Johan af Donner.
Författare: Bernt Hermele
Genre: Samhälle, reportage, debatt
Utgivningsår: 2011, 2012 (pocket)
Omslag- och inlageform: Niklas Lindblad, Mystical Garden Design
Omslagsbild: Shutterstock
Format: 13,5x21,0 cm (inb)
Typsnitt: Bembo, Optima & Tungsten Bold
Antal sidor: 231
Tryckeri: ScandBook, Falun 2011
ISBN 978-91-7343-359-4,
978-91-86969-52-3 (pocket)

« Min portfölj