Tom Carlson Ord & Text

Och jag är fri
Och jag är fri. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Bokförlaget Atlas
Uppdragets art: Redaktion
Titel: Och jag är fri. Lennart Geijer och hans tid
Författare: Ulf Bjereld
Genre: Samhällsvetenskap
Utgivningsår: 2014
Omslag och grafisk form: Conny Lindström
Omslagsfoto: Lennart Geijers dödsbo
Format: 135x190 mm
Antal sidor: 327
Tryckeri: ScandBokk AB, Falun 2015
ISBN 978-91-7389-479-1

« Min portfölj