Tom Carlson Ord & Text

Evolutionen och jag
Evolutionen och jag. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Volante förlag
Uppdragets art: Redaktion
Titel: Evolutionen och jag
Författare: Johan Frostegård
Genre: Populärvetenskap
Utgivningsår: 2017
Omslag och inlag: Conny Lindström
Format: 130x210 mm
Antal sidor: 398
Typografi: Avant Garde Gothic och Garamond
Papper: Munken Premium Cream 100 g
Tryckeri: Scandbook, Falun 2017
ISBN 978-91-88123-82-4

« Min portfölj