Tom Carlson Ord & Text

Kosmisk cocktail
Kosmisk Cocktail. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Volante förlag
Uppdragets art: Redaktion, grafisk form och original
Titel: Kosmisk cocktail. Tre delar mörk materia
Författare: Katherine Freese
Genre: Populärvetenskap
Utgivningsår: 2016
Översättning: Johan Nilsson
Formgivning omslag: Daniel Bjurgård
Format: 145x215 mm
Antal sidor: 320
Typografi: Helvetica Neue, Minion Pro
Tryckeri: CPI, Leck, Tyskland
ISBN 978-91-88123-35-0

« Min portfölj