Tom Carlson Ord & Text

Folkstyret
Folkstyret. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Fri tanke förlag
Uppdragets art: Redaktion, grafisk form och original
Titel: Folkstyret i rädslans tid
Författare: Olle Wästberg & Daniel Lindvall
Genre: Politik och samhälle
Utgivningsår: 2017
Formgivning omslag: Malin Trotzig
Typografi: Indigo Antiqua Pro Text
Format: 145x210 mm
Antal sidor: 233
Tryckeri: ScandBook AB, 2017
ISBN 978-91-87513-88-6

« Min portfölj