Tom Carlson Ord & Text

Året i Focus 1985-1995
Året i Focus. Klicka för större bild. Uppdragsgivare:Norstedts förlag och Bra Böcker
Uppdragets art: Faktainsamling och uppdatering av bilaga med svensk och interantionell statistik samt Liten statskalender.

Titel: Året i Focus 1985-1995
Redaktion (Norstedts): Lars Axelsson (ansvarig utgivare), Curt Lundberg (huvudredaktör), Per Axelsson och Johan Nilsson.
Genre: Uppslagsböcker, årsböcker och kalendrar
Utgivningsår: 1985-1995
Layout: Neo Media AB
Format: 18x26 cm
ISSN 910283-4030
Anm: 1992–1995 är innehållet identiskt med innehållet i Bra Böckers årsbok

« Min portfölj