Tom Carlson Ord & Text

Focus 98, 99, 2000
Focus 98, 99, 2000. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Norstedts Multimedia/Kunskapsförlaget (P.A. Norstedt & Söner)
Uppdragets art: Faktainsamling och uppdatering av uppgifter om medier, myndigheter och organisationer.

Titel: Focus 98, 99, 2000. Sveriges främsta multimediala uppslagsverk
Produktion: Focusredaktionen, Norstedts i samarbte med TEXTware A/S, Köpenhamn och Reference Stockholm.
Genre: Uppslagsböcker, årsböcker och kalendrar
Utgivningsår: 1997, 1998, 1999
Elektronisk produktion: TextWare A/S Köpenhamn
ISBN 91-1-971802-0

« Min portfölj