Tom Carlson Ord & Text

Försäkringsbolagen i Sverige
Försäkringsbolagen i Sverige. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Svenska Nyhetsbrev AB
Uppdragets art: Design databas, databaspublicering, grafisk form, original, register och teknisk produktion. Faktainsamling och uppdatering (1999 och 2001).

Titel: Försäkringsbolagen i Sverige
Redaktion: Tom Carlson, Martin Grimlund, Gunnar Loxdal, Tobias Peterson Mats Sjödin och Marie-Louise Walde
Utgivningsår: 2004, tidigare upplagor 1999, 2001
Format: 21x29,7 cm
Typsnitt: New Century Schoolbook
Antal sidor: 307
Tryck: MediaGraphic AB, 2004
ISBN 91-89260-07-4

« Min portfölj