Tom Carlson Ord & Text

”Det är värre med dom som håller fasaden”
”Det är värre med dom som håller fasaden”. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Motormännens Helnykterhetsförbund, MHF
Uppdragets art: Faktainsamling och manus.

Titel: ”Det är värre med dom som håller fasaden”. Om droger och säkerhet i arbetslivet.
Genre: Drogmissbruk. Arbetsmarknad
Utgivningsår: 1996
Foto och formgivning: Maria Söderberg
Format: 25x21 cm
Typsnitt: Akzidenz Grotesk och Minion
Antal sidor: 48
Tryck: jsab, Solna 1996
ISBN 91-972841-0-6

Anm Utgiven av Motormännens Helnykterhetsförbund, MHF i samarbete med Nykterhetsrörelsen Bildningsverksamhet, NBV

« Min portfölj