Tom Carlson Ord & Text

Dödlig psykiatri
Dödlig psykiatri. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Karneval Förlag
Uppdragets art: Redaktion
Titel: Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse
Författare: Peter C. Goetzsche
Översättning: Ulrika Junker Mirande
Genre: Medicin
Utgivningsår: 2016
Omslag: Andreas Elgstrand
Format: 14,5*22,5 cm
Antal sidor: 382
Tryckeri: ScandBook, Falun 2016
ISBN 978-91-87207-63-1

« Min portfölj