Tom Carlson Ord & Text

Den mörka kontinenten
Den mörka kontinenten. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Norstedts förlag
Uppdragets art: Redaktion, register

Titel: Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle
Författare: Karin Johannisson
Genre: Medicinhistoria
Utgivningsår: Första upplagan 1994
Omslag och typografi: Lars E. Pettersson
Omslagsbild: Ur C.H. Stratz, Die Schönheit des weiblichen Körpers (1902)
Sättning: Monilar AB, Solna
Format: 15x23 cm
Typsnitt: Sabon
Antal sidor: 320
Tryck: Fingraf, Södertälje 1994
ISBN 91-1-939272-9

« Min portfölj