Tom Carlson Ord & Text

Bryggarna och alkoholmonopolet
Bryggarna och alkoholmonopolet. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Motdrag
Uppdragets art: Faktainsamling och manus.

Titel: Bryggarna och alkoholmonopolet
Genre: Alkoholpolitik
Utgivningsår: 1994
Layout: Maria Söderberg
Omslagsbild: Martin Ehrling
Format: Tabloid
Tryck: Norra Skåne Offset


Läs hela texten här »

« Min portfölj