Tom Carlson Ord & Text

Världen vi skapar
Världen vi skapar. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Fri tanke förlag
Uppdragets art: Redaktion
Titel: Världen vi skapar. Från Gud till marknaden
Författare: Tomas Björkman
Genre: Samhällsvetenskap. Historia
Utgivningsår: 2017
Omslag och inlaga: Miroslav Sokcic
Format: 150x225 mm
Antal sidor: 580
Tryckeri: Livonia Print, Lettland 2017
ISBN 978-91-87935-75-6

« Min portfölj