Tom Carlson Ord & Text

bin Ladin i våra hjärtan
bin Ladin i våra hjärtan. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Leopard förlag
Uppdragets art: Redaktion och original

Titel: bin Ladin i våra hjärtan
Författare: Mattias Gardell
Genre: Filosofi, psykologi och religion
Utgivningsår: 2005
Omslag och typografi: Jesper Weithz
Kartor: Stig Söderlind
Format: 15x23 cm
Typsnitt: Adobe Caslon Pro, Univers
Antal sidor: 352
Tryck: ScandBook, Falun, 2005
ISBN 91-7343-024-2

« Min portfölj