Tom Carlson Ord & Text

Fem över tolv i Bhopal
Fem över tolv i Bhopal. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Leopard förlag
Uppdragets art: Redaktion och original

Titel: Fem över tolv i Bhopal
Författare: Dominique Lapierre & Javier Moro
Genre: Samtidsreportage och debatt
Utgivningsår: 2003
Originalets titel: Il était minuit cinq à Bhopal
Översättning: Kristina Ekelund
Karta: Stig Söderlind
Typografi: Christer Hellmark
Omslag: Helena Bergenlöv
Format: 15x23 cm
Typsnitt: Minion och Myriad
Antal sidor: 304
Tryck: ScandBook AB, Smedjebacken 2003
ISBN 91-7343-021-8

« Min portfölj