Tom Carlson Ord & Text

Bra Böckers årsbok 1992–1997
Bra Böckers årsbok 1992–1997. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Bra Böcker och Norstedts förlag.
Uppdragets art: Faktainsamling och uppdatering av bilaga med svensk och interantionell statistik samt Liten statskalender.

Titel: Bra Böckers årsbok 1992–1997
Redaktion Bra bäcker: Kenneth Åström (chefredaktör), Dan Jansson (huvudredaktör)
Genre: Uppslagsböcker, årsböcker och kalendrar
Utgivningsår: 1993-1998
Format: 22x28 cm
ISSN 1102-0075

Anm: 1992–1995 är innehållet identiskt med innehållet i Året i Focus.

« Min portfölj