Tom Carlson Ord & Text

Vår barnläkarbok
Vår barnläkarbok. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Karolinska Institutet University Press
Uppdragets art: Projektledning. Redaktion, layout och original.
Titel: Vår barnläkarbok
Författare: Hugo Lagercrantz & Salomon Schulman
Genre: Populärvetenskap, medicin
Utgivningsår: 2009
Grafisk form: Pangea design
Omslag: Eva Lena Johansson
Omslagsfoto: Jacob Forsell
Layout: Tom Carlson & Annika Röhl
Illustrationer: Rebecka Lagercrantz
Medicinska illustrationer: Annika Röhl
Förlagsfaktor: Jan Pilerö, BokåTryck
Format: 17,0x24,0 cm
Typsnitt: Minion Pro och Taz
Antal sidor: 335
Papper: 120g Lessebo Design Smoth
Tryckeri: Livonia Print genom italgraf media 2011
ISBN 978-81-85565-15-3

« Min portfölj