Tom Carlson Ord & Text

Curriculum Vitae

Egen verksamhet

Förlagsredaktör & skribent

1981–
Frilans (med egen firma sedan 1986)
Textredigering och andra redaktionella arbetsuppgifter. Projektledning. Originalframställning av böcker. Rådgivning och produktion vid egenutgivning. E-boksproduktion. Databaspublicering. Statistikproduktion. Lett kurser i data för förlagsredaktörer. Eget skrivande om kultur, politik och sociala frågor.

Förlagsredaktionella uppdrag

Fri Tanke Förlag

2013–
Redaktionella och grafiska tjänster.

Volante förlag

2016–
Textredigering och originalframställning.

Karneval förlag

2016
Redaktionella uppdrag.

Ordfronts förlag

1999, 2015
Textredigering och originalframställning.

Atlantis Bokförlag

2007–2015
Textredigering och originalframställning.

Bokförlaget Atlas

2011–2015
Redigering och originalframställning av fack- och skönlitterära böcker.

Karolinska Institutet University Press

2007–2016
Redigering och originalframställning av populärvetenskaplig litteratur skriven av KI:s forskare för en bredare allmänhet. Projektledning. E-boksproduktion.

Leopard förlag

2003–2014
Redigering och originalframställning av fack- och skönlitterära böcker. Redaktionella tjänster.

Svenska Nyhetsbrev

1998–2006
Produktion av årsböcker och kalendrar från databas till tryckfärdigt original. Design av databaser. Projektledning.

Tidens förlag, Rabén Prisma, Hjalmarson & Högberg

1995–2001
Faktainsamling och sammanställning av statistik för tabeller och statskalenderdel till böcker om svensk politik och historia. Uppdatering av senare upplagor.

Norstedts, Bra Böcker

1985–1997
Faktainsamling och sammanställning av statistik till Året i Focus 1985–1995 och Bra Böckers årsbok 1995–1997. Text till statskalenderdel. Uppdatering av uppgifter till senare upplagor.

Manus. Handbok för redaktörer

1989
Svenska Bokförläggareföreningen
Ingick i redaktionen för denna handbok i förlagskunskap tillsammans med förlagskonsult Gunilla Widengren och formgivaren Christer Hellmark.
Faktainsamling och manus till kapitel om elektroniska manus.

Datorkunskap för förlagsredaktör

1987–1989
Svenska Bokförläggareföreningen/Förlagsklubben
Kursledare i grundläggande datorkunskap för förlagsredaktör.
Kodning av text, rationella arbetsflöden, redaktörens roll i den nya produktionstekniken. Studieresor till Finland.

Datorkunskap för förlagsredaktör

1990
Norstedts förlag
Kursledare kurs i grundläggande datorkunskap för förlagsredaktör.

Focus

1985–2001
Norstedts förlag, Kunskapsförlaget, Norstedts Ordbok
Medarbetat med texter inom ämnesområdena medier och svenskt samhälle i Stora Focus, Lilla Focus, Norstedts Ordbok+Uppslagsbok samt Focus cd-rom.

Tidens förlag

1981–1995
Under 1980-talet var Tidens förlag min främsta uppdragsgivare. Åt förlaget arbetade jag med textredigering, bild, statistik i en rad fackböcker, memoarer och fotoböcker. Jag medverkade även i produktionen av årsböcker som Massmedia (se separat notis), Sverige & Världen och Tidens kalender. Under några perioder vikarierade jag också som redaktör på förlaget.

Massmedia. Handbok för journalister, informatörer och andra med intresse för medier

1981–2003
Tidens förlag, Rabén Prisma, Kunskapsförlaget och Carlsson bokförlag
Faktainsamling och uppdatering av uppgifter till Massmedia. Handbok för journalister, informatörer och andra med intresse för medier. Utgiven på initiativ av Svenska Journalistförbundet. Produktion av tryckfärdigt bokoriginal. Ansvarig för produktion av cd-romutgåva 1998–2003.

Eget skrivande

Droger i arbetslivet

1997–1999
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
Redaktör för nyhetsbrev utgivet 4 gånger per år.

Motormännens helnykterhetsförbund

1995
Faktainsamling och manus till studiematerial m.m. om droger i trafik och arbetsliv.

Stockholms Stad/ Samordningskansliet för Brottsförebyggande åtgärder

1993
Faktainsamling och manus till studiehäfte om våld mot kvinnor.

IOGT, UNF

1993–1997
Faktainsamling och manus till organisationstidningarna Motdrag och Accent samt informationsmaterial åt IOGT/NTO och UNF.

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

1993–1999
Artiklar i förbundets tidning Narkotikafrågan, faktahäften och rapporter.

Kvartersakuten på Norrmalm

1989
Folket i Bild/Kulturfront, Mikrodatorn, SKTF-tidningen, Vårdfacket
Tillsammans med fotograferna Susanne Walström och Susanne Sandström-Bucht följde jag arbetet i ett vårdteam i det som var föregångaren till ”Husläkarsystemet ”. Arbetet resulterade i en serie artiklar i olika tidskrifter.

Folket i Bild/Kulturfront

1988–
Medarbetat med artiklar om politik, kultur och sociala frågor. Porträttintervjuer, författarpresentationer, recensioner.

Internatonal Data Group, IDG

1987–1989
Faktainsamlande och manus till artiklar om ordbehandling och bokproduktion i Svenska PC-World och Mikrodatorn.

Övrig yrkeserfarenhet

Kulturredaktör (halvtid)

1986–1988
Folket i Bild/Kulturfront
Ansvarig för recensionsavdelning, skönlitterärt material, kulturreportage m.m.

Förlagsredaktör (vikariat)

1982–1985
Tidens förlag, Norstedts förlag

Förlagsredaktör, förlagschef

1977–1981
Ordfront tryckeri & förlag

Mina första lärospån som redaktör i förlagsbranschen gjorde jag vid Ordfronts förlag. Alla förekommande sysslor på ett litet förlag: Textredigering, kontakt med tryckerier och leverantörer, planering av utgivning, kalkylering, budget, förlagsavtal, marknadsföring. 1979–1980 var jag även chef för förlagsverksamheten.

Diverse

1970–1977
Barnteater, psykodrama, improvisationsteater. Längre eller kortare anställningar vid posten och som buss- och budbilschaufför.

Utbildningar, kurser

Sociologi, grundkurs 20 p

1974
Stockholms universitet

Gymnasium

1970
Gubbängens gymnasium
Slutbetyg vid Samhällsvetenskaplig linje/Estetisk variant.
Specialarbete: Dramatik – Barnteater, 8 stycken separata föreställningar omfattande materialsammanställning, inscenering, ljussättning, scenografi.

****

Redigering av facklitteratur

2006
Förlagsklubben
Två kurskvällar under ledning av förlagskonsult Eva-Maria Westberg.

Förlagen och språkvården

2006
Förlagsklubben
Kurs under ledning av chefen vid Språkrådet Olle Josephson.

Rättsjournalistik 5 poäng

1993
Stockholms universitet

Bokstaven-Ordet-Texten

1987
Ordfront
Kvällskurs i ”Typografisk tradition och kvalitet ” 15 timmar med formgivaren Christer Hellmark som kursledare.

Grundkurs för förlagsredaktörer

1978
Kursverksamheten/Förlagsklubben
Kvällskurs 51 timmar i förlagskunskap under ledning av förlagskonsult Per Franck.

Förtroendeuppdrag, ideell verksamhet

Svenska sällskapet för filosofisk praxis

Ordinarie styrelseledamot. Kassör 2015–

OMF – Oberoende Mediaarbetares Förening

1997–2000, 2009–2016
Ordinarie styrelseledamot. Revisor

Folket i Bild/Kulturfront

Ordförande och ansvarig utgivare 1979–1983, 2001–2003
Ordinarie styrelseledamot 1975–1978, 1984–1985, 1989–1991, 1999–2001

Kurdernas vänner

1988–1991
Ordförande

Datorkunskap

Jag har haft dator (PC) sedan 1986 och har stor erfarenhet av att arbeta med
Windows 95, 98, XP, 7
Microsoft Office 97/2000/2003/2010/365 Home
Access 97/2000/2003
Adobe InDesign
Adobe FrameMaker
Adobe Acrobat Professional

Övrigt

Innehar körkort A* BE C* DE och har tillgång till bil.
Militärtjänst som menig vid Flottan som maskinman/sjömätare 1973.

Referenser

Referenser lämnas på begäran

Tom Carlson
E-post: Tom.Carlson@abc.se